Calculemus home
Skolebøkermail to  Frank Rothe

Disclaimer

C a l c u l e m u s   !Nå disponibel:


Algebra II

( last updated:  12.09.2008 )

ToPLUSS for matematikkundervisningen!

ToPluss er blitt utviklet for differenserte undervisningstimer og fokusserer på elevenes


individuelle evner,

begavelser og

læringsressurser.


Jeg har utviklet prinsippene og materialet for ToPluss gjennom min tid som lærer ved Rudolf-Steinerskolen i Salzburg (Østerrike).

I tillegg har jeg brukt prinsippene av læringsprosesser som er etablert i forskningsområdet elever med spesielle begavelser.

ToPLUSS er blitt utviklet til bruk i klasserommet.

ToPLUSS tilbyr forskjellige muligheter til planleggingen av undervisningen  som ...

ToPLUSS er både egnet for læringen...Begynnelse av siden


ToPLUSS tilbyr forskjellige muligheter til planleggingen av undervisningen som ...

... enkeltimer, dobbeltimer og perioder. Timene kan fordeles over flere uker (f.eks. spredt over et helt år) eller gjennomføres i en mer konsentrert form (f.eks. en time per dag over en periode på fire uker)Begynnelse av siden


ToPLUSS er både egnet for læringen ...

... og til opparbeidelse av nye innhold , til repetisjon og fordypning av eksisterende kunnskaper.


Begynnelse av siden