Calculemus home
Skolebøkermail to  Frank Rothe

Disclaimer

C a l c u l e m u s   !Algebra_II_-Utgave_B-_ eksempelsider

Bestill online

Skolebøker
( last updated:  12.09.2008 )
Algebra II   ToPLUSS
Fagområde:                                                              
Algebra

Klassetrinn (alder):
Klassetrinn 8/9 (alder 12-14 år)

Kort beskrivelse:

 • en samling algebra oppgaver og problemer;
 • behandler områdene: faktorer – å fjerne parenteser og å finne en felles faktor, trinomer, binomer, kvadratsetninger, forkortelse av algebraiske brøker, algebraisk divisjon;
 • omfattende oppgaver, bra strukturert: begynner på et enkelt nivå og fortsetter med mer krevende oppgaver, i to grupper på forskjellig nivå med focus på individuelle læringsressurser;
 • PLUSS-oppgaver som støtter og får frem både individuelle evner og talenter og elevenes mangfoldige typer intelligens;
 • oppgaveark for differenserte matematikk-lekser;

 • Utgave B – elevutgave  (til undervisningen med fasit til oppgavene),
  (også egnet til uavhengig repetisjon og fordypning);
 • Utgave C – lærerutgave (hefte 1: elevutgave -inkl. fasit (på norsk) og
                                           hefte 2: tilleggshefte - med metodisk-didaktiske
                                                        hint til undervisningen (på engelsk))
Priser:
"Algebra II"(ToPLUSS), Utgave B , DINA 4 , 57 p. ,    81 NOK per hefte pluss forsendelse
"Algebra II"(ToPLUSS), Utgave C , DINA 4 , 95 p. ,  113 NOK per hefte pluss forsendelse

Bestill online !Begynnelse av siden